Rozwiń menu

Emisja akcji

W dniach od 23 listopada do 18 grudnia 2017 r. Spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii C.

Akcje serii C zostały zaoferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy.