Rozwiń menu

Raporty okresowe

W niniejszej sekcji zamieszczane będą raporty okresowe po wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect