Rozwiń menu

Raporty okresowe

CDA SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok

Raport Roczny nr 6/2020

Zarząd Spółki CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport roczny : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Raport_roczny_CDA_S.A._2019-1.pdf,20200225/

Opinia z badania : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Opinia_z_badania_CDA_S.A._2019-0.pdf,20200225/

Sprawozdanie zarządu : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_CDA_S.A._2019-3.pdf,20200225/

Sprawozdanie finansowe : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Sprawozdania_Finansowe_CDA_S.A._2019-2.pdf,20200225/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/35392830,cda-sa-(6-2020)-raport-roczny-za-2019-rok


CDA SA (13/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019

Raport Kwartalny nr 13/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/34573419,Raport_CDA_3Q_2019-0.pdf,20191107/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/34573419,cda-sa-(13-2019)-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2019


CDA SA (11/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019

Raport Kwartalny nr 11/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33862763,CDA_Raport_2Q_2019-0.pdf,20190807/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33862763,cda-sa-(11-2019)-raport-kwartalny-za-ii-kwartal-2019


CDA SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019

Raport Kwartalny nr 5/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33178793,Raport_CDA_1Q_2019-0.pdf,20190508/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33178793,cda-sa-(5-2019)-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2019


CDA SA (4/2019) Raport roczny za 2018 rok

Raport Roczny nr 4/2019

Zarząd Spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport roczny : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Raport_roczny_2018_CDA-1.pdf,20190419/

Opinia z badania : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Opinia_z_badania_CDA_2018-0.pdf,20190419/

Sprawozdanie zarządu : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Sprawozdanie_Zarzadu_CDA_2018-3.PDF,20190419/

Sprawozdanie finansowe : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Sprawozdanie_finansowe_CDA_2018-2.pdf,20190419/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33040169,cda-sa-(4-2019)-raport-roczny-za-2018-rok


CDA SA (2/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018

Raport Kwartalny nr 2/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/32456741,Raport_CDA_4Q_2018-0.pdf,20190207/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/32456741,cda-sa-(2-2019)-raport-kwartalny-za-iv-kwartal-2018


CDA SA (4/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2018

Raport Kwartalny nr 4/2018

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/31754796,Raport_CDA_3Q_2018-0.pdf,20181108/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/31754796,cda-sa-(4-2018)-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2018