Rozwiń menu

Raporty okresowe

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-05-2024 16:05:01 | Kwartalny | EBI | 7/2024

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA S.A. za I kw. 2024.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=218716&title=Raport+kwartalny+za+I+kwarta%C5%82+2024+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2023 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

12-03-2024 11:24:30 | Roczny | EBI | 3/2024

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2023, na który składa się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności CDA S.A. w 2023 roku zawierające wybrane dane finansowe jak również list Prezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenia Zarządu Spółki;

- sprawozdanie finansowe CDA S.A. za 2023 rok;

- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego CDA S.A.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport roczny i sprawozdanie z działalności CDA SA 2023.pdf

Sprawozdanie : Sprawozdanie finansowe CDA SA 2023.pdf

Sprawozdanie : Sprawozdanie z badania CDA SA 2023.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=217023&title=Raport+roczny+za+2023+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-11-2023 13:14:32 | Kwartalny | EBI | 17/2023

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 3Q PUB.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=213675&title=Raport+kwartalny+za+III+kwarta%C5%82+2023+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2023 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

09-08-2023 13:45:40 | Kwartalny | EBI | 15/2023

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 2Q 2023 .pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=211553&title=Raport+kwartalny+za+II+kwarta%C5%82+2023+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

10-05-2023 16:04:07 | Kwartalny | EBI | 4/2023

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 1Q 2023.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207598&title=Raport+kwartalny+za+I+kwarta%C5%82+2023+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2022 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

16-03-2023 16:31:23 | Roczny | EBI | 3/2023

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2022, na który składa się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności CDA S.A. w 2022 roku zawierające wybrane dane finansowe jak również list Prezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenia Zarządu Spółki;
- sprawozdanie finansowe CDA S.A. za 2022 rok;
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego CDA S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes zarządu

Raport roczny i sprawozdanie z działalności CDA SA 2022: https://newconnect.pl/ebi/files/147789-raport-roczny-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-cda-sa-2022.pdf

Sprawozdanie finansowe CDA SA 2022: https://newconnect.pl/ebi/files/147790-sprawozdanie-finansowe-cda-sa-2022.pdf

Sprawozdanie z badania CDA SA 2022: https://newconnect.pl/ebi/files/147791-sprawozdanie-z-badania-cda-sa-2022.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206264&title=Raport+roczny+za+2022+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2022 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

09-11-2022 15:48:50 | Kwartalny | EBI | 12/2022

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 3Q_2022.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=202432&title=Raport+kwartalny+za+III+kwarta%C5%82+2022+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2022 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

10-08-2022 10:14:34 | Kwartalny | EBI | 11/2022

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 2Q_2022.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=200258&title=Raport+kwartalny+za+II+kwarta%C5%82+2022+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2022 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

11-05-2022 16:29:46 | Kwartalny | EBI | 5/2022

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 1Q_2022.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196061&title=Raport+kwartalny+za+I+kwarta%C5%82+2022+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2021 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

21-03-2022 15:05:47 | Roczny | EBI | 4/2022

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2021, na który składa się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności CDA S.A. w 2021 roku zawierające wybrane dane finansowe jak również list Prezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenia Zarządu Spółki;
- sprawozdanie finansowe CDA S.A. za 2021 rok;
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego CDA S.A.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport roczny i sprawozdanie z działalności 2021_CDA.pdf

Raport : Sprawozdanie_ z_badania_CDA_SA_2021.pdf

Raport : Sprawozdanie_roczne_2021_CDA_S.A..pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194581&title=Raport+roczny+za+2021+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

05-11-2021 08:47:26 | Kwartalny | EBI | 13/2021

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 3Q_2021_PUB.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=189870&title=Raport+kwartalny+za+III+kwarta%C5%82+2021+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

06-08-2021 09:28:30 | Kwartalny | EBI | 10/2021

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 2Q_2021 060821.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184664&title=Raport+kwartalny+za+II+kwarta%C5%82+2021+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2021 CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

05-05-2021 12:03:01 | Kwartalny | EBI | 8/2021

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : Raport CDA 1Q_2021.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180269&title=Raport+kwartalny+za+I+kwarta%C5%82+2021


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2020 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

26-02-2021 16:05:09 | Roczny | EBI | 2021

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2020, na który składa się:

Opinia z badania CDA 2020 : https://newconnect.pl/ebi/files/127542-opinia-z-badania-cda-2020.pdf

Raport roczny i sprawozdanie z działalności CDA 2020 : https://newconnect.pl/ebi/files/127544-raport-roczny-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-cda-2020.pdf

Sprawozdanie finansowe roczne 2020 : https://newconnect.pl/ebi/files/127545-sprawozdanie-finansowe-roczne-2020-cda-s.a..pdf

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178275&title=Raport+roczny+za+2020+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

06-11-2020 15:28:15 | Kwartalny | EBI | 18/2020

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") w wyniku zidentyfikowanej pomyłki w treści raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 6 listopada 2020 roku (raport EBI nr 17/2020), przekazuje do publicznej wiadomości korektę.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
- skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
- zestawienie zmian w treści raportu okresowego, w tym w brzmieniu przed i po korekcie.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : https://newconnect.pl/ebi/files/125702-raport-cda-3q-2020.pdf

Protokół zmian do raportu kwartalnego : https://newconnect.pl/ebi/files/125703-protokol-zmian-do-raportu-kwartalnego.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=173230&title=Korekta+raportu+okresowego+za+III+kwarta%C5%82+2020+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2020 CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

06-11-2020 11:30:31 | Kwartalny | EBI | 17/2020

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : https://newconnect.pl/ebi/files/125697-raport-cda-3q-2020.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=173214&title=Raport+kwartalny+za+III+kwarta%C5%82+2020


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2020 CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

07-08-2020 10:54:53 | Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : https://newconnect.pl/ebi/files/123762-raport-cda-2q-2020.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169295&title=Raport+kwartalny+za+II+kwarta%C5%82+2020


Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2020 CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-05-2020 10:13:42 | Kwartalny | EBI | 14/2020

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Raport : https://newconnect.pl/ebi/files/119873-raport-cda-1q-2020.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164809&title=Raport+kwartalny+za+I+kwarta%C5%82+2020


CDA SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok

Raport Roczny nr 6/2020

Zarząd Spółki CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport roczny : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Raport_roczny_CDA_S.A._2019-1.pdf,20200225/

Opinia z badania : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Opinia_z_badania_CDA_S.A._2019-0.pdf,20200225/

Sprawozdanie zarządu : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_CDA_S.A._2019-3.pdf,20200225/

Sprawozdanie finansowe : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/35392830,Sprawozdania_Finansowe_CDA_S.A._2019-2.pdf,20200225/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/35392830,cda-sa-(6-2020)-raport-roczny-za-2019-rok


CDA SA (13/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019

Raport Kwartalny nr 13/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/34573419,Raport_CDA_3Q_2019-0.pdf,20191107/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/34573419,cda-sa-(13-2019)-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2019


CDA SA (11/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019

Raport Kwartalny nr 11/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33862763,CDA_Raport_2Q_2019-0.pdf,20190807/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33862763,cda-sa-(11-2019)-raport-kwartalny-za-ii-kwartal-2019


CDA SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019

Raport Kwartalny nr 5/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33178793,Raport_CDA_1Q_2019-0.pdf,20190508/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33178793,cda-sa-(5-2019)-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2019


CDA SA (4/2019) Raport roczny za 2018 rok

Raport Roczny nr 4/2019

Zarząd Spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny CDA S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport roczny : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Raport_roczny_2018_CDA-1.pdf,20190419/

Opinia z badania : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Opinia_z_badania_CDA_2018-0.pdf,20190419/

Sprawozdanie zarządu : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Sprawozdanie_Zarzadu_CDA_2018-3.PDF,20190419/

Sprawozdanie finansowe : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33040169,Sprawozdanie_finansowe_CDA_2018-2.pdf,20190419/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33040169,cda-sa-(4-2019)-raport-roczny-za-2018-rok


CDA SA (2/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018

Raport Kwartalny nr 2/2019

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/32456741,Raport_CDA_4Q_2018-0.pdf,20190207/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/32456741,cda-sa-(2-2019)-raport-kwartalny-za-iv-kwartal-2018


CDA SA (4/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2018

Raport Kwartalny nr 4/2018

Zarząd CDA S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Raport : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/31754796,Raport_CDA_3Q_2018-0.pdf,20181108/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/31754796,cda-sa-(4-2018)-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2018