Rozwiń menu

Projekty UE

CDA Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykorzystanie usług proinnowacyjnych, świadczonych przez IOB, celem wdrożenia innowacyjnej technologii zarządzania przechowywanymi materiałami video”

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii zarządzania przechowanymi materiałami wideo z wykorzystaniem usług proinnowacyjnych od Instytucji Otoczenia Biznesu. Efektem tego będzie realizacja planów rozwojowych spółki związanych z innowacjami procesową i organizacyjną. Z punktu widzenia użytkowników nastąpi usprawnienie świadczenia przez CDA usług związanych z udostępnianiem wysokiej jakości pełnometrażowych filmów oraz seriali. Zastosowanie nowych technologii pozwoli także na znaczne oszczędności energetyczne, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 974.725,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 434.099,00 PLN

Termin zakończenia projektu: 31.12.2019 r.