Rozwiń menu

Prognozy finansowe

Zarząd Emitenta prognozuje, że na koniec 2018 r. przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 25 mln zł.

Prognozy zostały sporządzone w oparciu o założenie, że liczba subskrybentów CDA Premium w okresie wrzesień- grudzień 2018 r. utrzyma się na poziomie z sierpnia 2018 r., tj. sprzedaż ok. 127 tys. subskrypcji miesięcznie po jednostkowej cenie 16,18 zł netto, oraz uzyskania w drugim półroczu 2018 r. wpływów z emisji reklam na poziomie ok. 1 mln zł.

Prognozy wyników finansowych Emitenta nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Prognoza przychodów Emitenta

Źródło: Emitent