Rozwiń menu

Raporty bieżące

Raport Bieżący nr 1/2019

CDA SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

- raport za IV kwartał 2018 roku - 7 lutego 2019 r.

- raport za I kwartał 2019 roku – 8 maja 2019 r.

- raport za II kwartał 2019 roku - 7 sierpnia 2019 r.

- raport za III kwartał 2019 roku - 7 listopada 2019 r.

Raport roczny:

- raport za 2018 rok - 6 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/32340783,cda-sa-(1-2019)-harmonogram-publikacji-raportow-okresowych-w-2019-r-


Raport bieżący 1/2019

CDA SA (1/2019) Szacunkowe przychody ze sprzedaży za 2018 rok

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z powzięciem informacji dotyczącej wstępnych wyników finansowych za 2018 r. Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 28 mln zł. Szacunkowa sprzedaż w IV kwartale ubiegłego roku wyniosła 9,3 mln zł.

Niniejsza informacja została uznana za spełniającą kryteria określone w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze względu na przekroczenie o ok. 6,4% pierwotnie prognozowanego poziomu sprzedaży na rok 2018 r., tj. 26,3 mln zł.

Wyniki publikowane w raporcie okresowym za czwarty kwartał 2018 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/32403002,cda-sa-(1-2019)-szacunkowe-przychody-ze-sprzedazy-za-2018-rok


Raport bieżący 3/2018

CDA SA (3/2018) Podwyższenie prognozy na 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy przychodów Spółki na 2018 rok.

Zgodnie z prognozą zamieszczoną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 28 września 2018 r., do końca 2018 r. przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 25 mln zł. Prognozy te zostały sporządzone m.in. w oparciu o założenie, że liczba subskrybentów CDA Premium w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. utrzyma się na poziomie z sierpnia 2018 r., tj. sprzedaż ok. 127 tys. subskrypcji miesięcznie po jednostkowej cenie 16,18 zł netto.

Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, liczba aktywnych subskrybentów usługi CDA Premium wynosi ok. 155 tys., co stanowi 22 proc. wzrostu względem założeń przyjętych w pierwotnej prognozie. W ocenie Zarządu ilość sprzedawanych miesięcznych abonamentów utrzyma się na zbliżonym poziomie do końca 2018 r. W związku z powyższym podjęto decyzję o podwyższeniu prognozy finansowej.

Zarząd CDA S.A. prognozuje, że w 2018 r. przychody ze sprzedaży Spółki ukształtują się na poziomie 26,3 mln zł.

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/31928115,cda-sa-(3-2018)-podwyzszenie-prognozy-na-2018-r-


ESPI 2/2018 – Szacunkowe przychody

Link: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/1933,0,0,0,1


Raporty Spółek ESPI/EBI

Termin publikacji raportu za III kwartał 2018 r. CDA Spółka Akcyjna

Zarząd CDA S.A. informuje, iż raport za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 8 listopada 2018 r.

Postawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145975&title=Termin+publikacji+raportu+za+III+kwarta%C5%82+2018+r


Raport Bieżący nr 2/2018

CDA (2/2018) Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd CDA S.A. w załączeniu przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę? zasad ładu korporacyjnego, przewidzianych przez "Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Link: https://newconnect.pl/ebi/files/107355-dobre-praktyki-cda-s.a..pdf


Raport EBI 1/2018

Uzyskanie dostępu do EBI CDA Spółka Akcyjna

01-10-2018 15:34:21 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) zgodnie z §10 Załącznika do uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (...)” informuje, że w dniu 28 września 2018 r. GPW przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145520&title=Uzyskanie+dost%C4%99pu+do+EB

Raport ESPI 1/2018

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI CDA S.A.

27-09-2018 14:15:00 | Bieżący | ESPI | 1/2018

Zarząd CDA S.A. _"Spółka"_ zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _"ESPI"_ informuje, że w dniu 27 września 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie "EMITENT ASO".

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145401&title=Uzyskanie+dost%C4%99pu+do+systemu+ESPI