Rozwiń menu

Raporty bieżące

ESPI 2/2018 – Szacunkowe przychody

Link: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/1933,0,0,0,1


Raporty Spółek ESPI/EBI

Termin publikacji raportu za III kwartał 2018 r. CDA Spółka Akcyjna

Zarząd CDA S.A. informuje, iż raport za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 8 listopada 2018 r.

Postawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145975&title=Termin+publikacji+raportu+za+III+kwarta%C5%82+2018+r


Raport Bieżący nr 2/2018

CDA (2/2018) Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd CDA S.A. w załączeniu przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę? zasad ładu korporacyjnego, przewidzianych przez "Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Link: https://newconnect.pl/ebi/files/107355-dobre-praktyki-cda-s.a..pdf


Raport EBI 1/2018

Uzyskanie dostępu do EBI CDA Spółka Akcyjna

01-10-2018 15:34:21 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) zgodnie z §10 Załącznika do uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (...)” informuje, że w dniu 28 września 2018 r. GPW przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145520&title=Uzyskanie+dost%C4%99pu+do+EB

Raport ESPI 1/2018

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI CDA S.A.

27-09-2018 14:15:00 | Bieżący | ESPI | 1/2018

Zarząd CDA S.A. _"Spółka"_ zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _"ESPI"_ informuje, że w dniu 27 września 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie "EMITENT ASO".

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145401&title=Uzyskanie+dost%C4%99pu+do+systemu+ESPI