Rozwiń menu

Pierwsza oferta publiczna

W związku z planami rozwoju Spółki, Emitent przeprowadza publiczną ofertę akcji serii C. Akcje serii C są oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Spółka tym samym udostępnia do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne oraz inne materiały promocyjne związane z ofertą. Przedstawione materiały promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny, a oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

Materiały promocyjne: