Rozwiń menu

Podstawowe produkty i usługi Emitenta

CDA Spółka Akcyjna jako operator portalu CDA.pl uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży miesięcznych abonamentów w ramach CDA Premium (subskrypcje VOD) w kwocie 19,90 zł brutto oraz ze sprzedaży powierzchni reklamowej (emisja reklam).

Subskrypcje VOD

W ramach usługi VOD (ang. Video on Demand – wideo na żądanie) użytkownicy Premium uzyskują dostęp wysokiej jakości pełnometrażowych filmów oraz seriali. Baza CDA Premium zawiera ponad 2,5 tys. filmów pełnometrażowych oraz 15 pełnych sezonów seriali i jest sukcesywnie rozbudowywana. Usługa oferowana przez Emitenta umożliwia oglądanie materiałów filmowych w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu. Warunkiem jest wykupienie miesięcznego abonamentu. Dla użytkowników CDA Premium portal CDA.pl jest wolny od reklam.

Sekcji CDA Premium cieszy się coraz większą popularnością. Od momentu uruchomienia usługi coraz więcej użytkowników skłania się ku wykupieniu miesięcznego abonamentu. Po 12 miesiącach funkcjonowania nowej usługi sVOD (ang. subscription VOD), na koniec grudnia 2016 r. liczba abonentów, wykupujących sekcję Premium wyniosła ponad 42 tys. użytkowników. Z kolei na koniec czerwca 2017 r., liczba subskrybentów przekroczyła 74 tys. Średnio miesięczne tempo wzrostu liczby użytkowników od momentu uruchomienia sekcji Premium wynosi 31%.

Emisja reklam

Poza sekcją sVOD, portal CDA.pl monetyzuje również poprzez emitowanie reklam. W ramach oferty reklamowej dostępne są następujące formy:

  • Reklamy display
  • Reklamy video (preroll)
  • Pozostałe (reklamy natywne, reklamy afiliacyjne)

Reklama display

Display to inaczej reklama graficzna emitowana na powierzchni witryny lub po prostu baner. Reklamy display emitowane są przez kilka sieci reklamy internetowej – m.in. IDM Net, Goldbach Audience, AdExon (RTB). Swoją treścią dostosowane są do zainteresowań użytkowników grupy odbiorców serwisu CDA.pl.

Reklama wideo (Prerolle)

Są to głównie reklamy publikowane w oknie odtwarzacza treści wideo (playerze), w którym prezentowane są materiały multimedialne. Reklamy sprzedawane są aktualnie przez kilku pośredników, ze znaczącą przewagą sprzedaży przez biuro O2/ Grupy Wirtualna Polska. Głównie generowane są przychody z form pre-roll, choć serwis posiada technicznie możliwości dodawania również reklam w trakcie materiału wideo (mid-roll) oraz post-roll. Istotne znaczenie dla sprzedaży tego typu reklamy ma fakt posiadania przez serwis dedykowanego odtwarzacza wideo umożliwiającego emisję odpowiednich typów reklam. Reklamy wideo są emitowane również na zasadzie „pre-loadingu” podczas uruchamiania gier przeglądarkowych.

Reklama kontekstowa

Reklamy kontekstowe sprzedawane w ramach serwisu pochodzą z sieci Business Click, Google, NetSprint.

Reklama mobilna

Jest to rodzaj działań reklamowych, w których nośnikiem informacji i przekazów są urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety). Reklamy mobilne sprzedawane są aktualnie w ramach serwisu m.CDA.pl, docelowo planuje się wprowadzenie również reklam w aplikacjach mobilnych. Ten kanał sprzedaży jest mocno niedoszacowany (pokrycie reklam na poziomie 20%). Szczególny potencjał widoczny jest w reklamach wideo serwowanych w kanale mobilnym (szczególnie duże stawki CPM, ale relatywnie jeszcze mało zleceń).

Reklama afiliacyjna

Afiliacja w odniesieniu do reklamy online oznacza przyłączanie się do sieci zrzeszającej wydawców witryn internetowych, którzy biorą udział w programach afiliacyjnych w celu optymalnego zarządzania posiadaną powierzchnią reklamową na swoim serwisie online. Reklamy sprzedawane na serwisach CDA.pl przez takie platformy jak Afilo, Novem, SMART Media, MellonGames, Kwanko.

Reklama natywna

Jest to reklama możliwie maksymalnie zintegrowana ze stroną, którą przegląda internauta. Ponadto reklama tego typu powinna zawierać wartościowe treści oraz być dobrze zaadresowana. Stanowi ona swego rodzaju naturalne rozwinięcie reklam, tekstów, treści sponsorowanych.

Struktura sprzedaży produktów i usług Emitenta

Tabela 5 Struktura sprzedaży

Przychody

2014

2015

2016

30.06.2017

Subskrypcje/abonamenty

0,00

0,00

3 415 525,63

6 143 932,57

Emisja reklam

4 150 422,41

7 293 538,51

6 372 352,10

1 875 683,08

Suma

4 150 422,41

7 293 538,51

9 787 877,73

8 019 615,65

Źródło: Emitent

Emitent generuje przychody ze sprzedaży głównie poprzez segment CDA Premium poprzez sprzedaż miesięcznych abonamentów. Po pierwszym półroczu 2017 roku, wpływy netto z tytułu wykupionych subskrypcji VOD wyniosły 6 143 932,57 zł i odpowiadały za 76,61% przychodów ogółem. Jednocześnie wpływy z emisji reklam wyniosły 1 875 683,08 zł, stanowiąc 23,39% udziału w strukturze przychodów.

Wykres 3 Przychody ze sprzedaży (zł) oraz struktura udziałowa przychodów (%)

Źródło: Emitent

W porównaniu do lat poprzednich warto odnotować stopniową zmianę struktury sprzedaży – maleje udział przychodów z emisji reklam przy jedoczesnym zwiększeniu wpływów z segmentu sVOD. Powyższe stanowi bezpośredni wynik zmiany modelu biznesowego i obrania w 2016 r. kierunku rozwoju sekcji CDA Premium.

Po pierwszych 12 miesiącach od uruchomienia usługi „wideo na żądanie”, Spółka osiągnęła z tego tytułu 3 415 525,63 zł przychodów netto, które stanowiły 34,90% łącznej sprzedaży. Jednocześnie w 2016 roku Spółka odnotowała spadek wpływów z tytułu emisji reklam o kwotę 921 186,41 zł w porównaniu do 2015 r., to jest spadek o 12,63% rok do roku. Powyższe wynika z dwóch kluczowych czynników:

  • Po pierwsze, w 2016 r. Spółka realizowała kampanię marketingową przy wykorzystaniu własnych zasobów. Oznacza to, że przed wyświetleniem treści na portalu CDA.pl, emitowano krótkie materiały promujące sekcję CDA Premium. Tym samym Spółka promowała usługę VOD kosztem spadku przychodów w segmencie emisji reklam. W 2016 roku nie ponoszono dodatkowych, znaczących kosztów związanych z akcją marketingową.
  • Po drugie, w 2016 r. Spółka podjęła strategiczną decyzję o stopniowym zmniejszeniu stopnia współpracy z pośrednikami (domami mediowymi) w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowej portalu, na rzecz stworzenia własnych struktur sprzedażowych. Pozwoli to znacząco ograniczyć koszty pozyskania klienta, przez co zwiększeniu ulegnie efektywność monetyzacji portalu.

Wynikiem wczesnego etapu funkcjonowania własnego działu sprzedażowego jest zmniejszenie ilości emitowanych reklam na portalu, przy jednoczesnym znaczącym wzrośnie jednostkowych wpływów z tytułu emisji. Warto zauważyć, że po pierwszym półroczu 2017 r. wpływy z emisji reklam wyniosły jedynie 1 875 683,08 zł, co stanowi 29,43% i 25,72% przychodów osiągniętych odpowiednio w 2016 i 2015 roku.

Należy przy tym zauważyć, że w latach 2014-2016 średnie roczne tempo wzrostu przychodów Emitenta ukształtowało się na poziomie 33,11%. W 2016 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 9 787 877,73 zł co stanowi wzrost o 34,20% w porównaniu do 2015 r. oraz o 135,83% w stosunku do 2014 r. W 2015 r. sprzedaż wyniosła 7 293 538,51 zł, to jest wzrost o 75,73% w stosunku do 2014 r. Jedyne źródło przychodów w latach 2014-2015 stanowiły wpływy z tytułu emisji reklam.