Rozwiń menu

Rynek działalności

CDA Spółka Akcyjna jako operator portalu CDA.pl uzyskuje przychody z dwóch źródeł:

  • Subskrypcje VOD w ramach sekcji CDA Premium
  • Emisja reklam w ramach ogólnodostępnej części portalu.

W związku z powyższym, w szerszym ujęciu Emitent operuje w szeroko rozumianej branży rozrywki i mediów, a jego perspektywy rozwoju wynikają z sytuacji poszczególnych segmentów w/w rynku:

  • Wideo w Internecie,
  • Reklama w Internecie.

Warto nadmienić, że to właśnie branża wideo w Internecie, reklamy w Internecie, dodatkowo razem z segmentem gier wideo będą głównymi motorami wzrostu sektora mediów i rozrywki na świecie, osiągając średnie roczne tempo wzrostu w latach 2016-2021 odpowiednio na poziomach: 6%, 4,3%,2,7% (Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021, PwC).

Wideo w Internecie

Według Digital TV Research, przychody globalnego sektora telewizji i wideo OTT (ang. Over-The-Top - sposób transmisji poza tradycyjnymi kanałami dystrybucji, jakimi są telewizja naziemna, satelitarna, kablowa) ulegną zwiększeniu z 47,3 mld USD w 2017 r. do 83,4 mld USD do 2022 roku, głównie za sprawą dwukrotnego wzrostu sprzedaży w modelu sVOD oraz dzięki 78% wzrostowi wpływów z tytułu udostępniania treści w modelu aVOD.

Przychody globalnego sektora telewizji i wideo OTT [mln USD]

Źródło: Digital TV Research

Według Digital TV Research, w 2017 roku wartość globalnego rynku sVOD wyniosła 23,2 mld USD i do 2020 roku wzrośnie do ponad 41,1 mld USD, czemu towarzyszyć będzie średnie roczne tempo wzrostu na poziomie około 12% rocznie.

Według informacji zawartych w raporcie Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020, PwC prognozuje, że przychody z serwisów/platform wideo w modelu subskrypcyjnym w ujęciu globalnym wyniosą ponad 20 mld USD, a rynek będzie w latach 2016-2020 będzie rozwijać się w tempie ok 12,6% rocznie.

Przychody z serwisów/platform wideo w modelu subskrypcyjnym w ujęciu globalnym (sVOD) [mln USD]

Źródło: PwC

Perspektywy wzrostowe obejmują również rynek krajowy. Według raportu PwC „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021”, w Polsce segment wideo w Internecie będzie się dynamicznie rozwijał. Prognozowane średnie roczne tempo wzrostu wyniesie 12,2%, a wartość rynku wzrośnie do 157 mln USD do 2021 roku.

Wartość polskiego rynku wideo w Internecie oraz na nośnikach fizycznych [mln USD]

Źródło: PwC

Jednoczesnemu wzrostowi segmentu wideo w Internecie towarzyszyć będzie spadek zainteresowania nośnikami fizycznymi. Trend ten będzie podtrzymany, rynek sprzedaży i wypożyczania płyt DVD oraz Blu-ray będzie się kurczył. To spowoduje, że już w 2017 roku przychody z wideo w sieci po raz pierwszy przewyższą przychody z wideo domowego na nośnikach fizycznych (104 wobec 98 mln USD). Taki sam przełom nastąpi również w ujęciu globalnym. Kierunek ten umacnia w Polsce stale poprawiająca się infrastruktura, a także zwiększone inwestycje dostawców treści telewizyjnych w VOD, dynamizująco działa także wejście na krajowy rynek globalnych graczy. Przewaga funkcjonalna serwisu sVOD nad kanałem telewizyjnym stopniowo rośnie. Klient ma jednocześnie do dyspozycji kilka tysięcy godzin treści wideo, podczas gdy w tradycyjnym kanale tylko jedną audycję – tę aktualnie emitowaną. Na korzyść nadawców interaktywnych wpływa również fakt, że praktycznie nie sprzedają się już odbiorniki bez funkcji Smart TV. Coraz częściej klienci korzystają z więcej niż jednego serwisu komponując w ten sposób indywidualną ofertę.

Domowe video w Polsce 2015-2020 (mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu PwC

Według analityków firmy PwC wartość polskiego rynku VOD przekroczy w 2020 roku wartość 220 mln USD. Największy wzrost odnotuje VOD w modelu subskrypcyjnym i transakcyjnym. W 2011 roku łączna wartość tego rynku wynosiła niespełna 10 mln USD. W 2020 roku wartość rynku SVOD przekroczy 110 mln USD, a wartość rynku TVOD osiągnie poziom niemal 40 mln USD. W 2011 roku łączna wartość rynku domowego video na nośnikach fizycznych oraz VOD powiązanego z siecią satelitarną i kablową wynosiła blisko 140 mln USD i stanowiła ponad 93% wartości całego rynku video domowego ogółem. W 2020 roku łączna wartość tych dwóch segmentów wyniesie ok. 170 mln USD i będzie stanowić niewiele ponad 53%.

Średnio roczne tempo wzrostu (CAGR) rynku domowego video w latach 2015-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu PwC

W ciągu najbliższych lat najwyższym tempem wzrostu charakteryzować się będzie rynek domowego video w zakresie usług w modelu sVOD. Nadmienić należy, że rynek Polski będzie się w tym zakresie rozwijał szybciej niż rynek globalny. W Polsce średnioroczne tempo wzrostu rynku osiągnie poziom 21,90%, podczas gdy globalnie wartość ta będzie zbliżona do 14,60%. Na podobnym poziomie prognozuje się także wzrost rynku usług VOD w modelu transakcyjnym. Zarówno globalnie jak i na rynku polskim średnioroczne tempo wzrostu wahać się będzie w przedziale 9-10%. Rozwój rynku VOD związany jest ze stopniowym odejściem od oglądania filmów i seriali na nośnikach fizycznych.

Struktura przychodów rynku domowego video w latach w roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu PwC

Według prognoz analityków PwC przychody z tytułu VOD będą stanowić niemal 70% przychodów rynku domowego video ogółem zarówno w Polsce jak i na świecie. Największy udział będą miały przychody z tytułu subskrypcji VOD (SVOD) – odpowiednio 36% w Polsce oraz 42% na świecie.

Zasięg serwisów VoD w styczniu 2018 r. (badanie Gemius/PBI)

Źródło: Gemius/PBI

Na rynku VOD w Polsce Spółka plasuje się w ścisłej czołówce pod względem popularności. Według badania Gemius/PBI dla portalu Wirtualnemedia.pl, przeprowadzonego w październiku 2017 r. sekcja CDA Premium plasowała się na 3 pozycji pod względem ilości unikalnych użytkowników (2,9 mln), notując ponad 22,3 mln odsłon. Wśród popularniejszych znalazły się portale takie jak vod.pl (należący do Grupy Onet-RASP), player.pl. Według rankingu, Emitent jako operator CDA.pl posiadał największy zasięg z odpłatną ofertą abonamentową.

Źródło: Gemius/PBI

Zgodnie z badaniem GEMIUS/PBI na zlecenie portalu wirtualnemedia.pl liczba internautów w Polsce w październiku 2017 roku wyniosła ogółem 27,5 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 24 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 21,3 mln. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Gemius/PBI w październiku 2017 r., cały portal CDA.pl (dla całego serwisu CDA.pl, tj. łącznie z sekcją CDA Premium), odwiedziło 7,7 mln użytkowników, co przełożyło się na 28% zasięgu wśród polskich internautów. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Zarządu Spółki, CDA.pl jest najpopularniejszym niezależnym serwisem rozrywkowym w Polsce, oferującym usługę „wideo na żądanie” (VOD).