Rozwiń menu

Walne zgromadzenia

W niniejszej sekcji zamieszczane będą informacje o Walnych Zgromadzenia po wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect