Rozwiń menu

Raporty bieżące

W niniejszej sekcji zamieszczane będą raporty bieżące po wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect