Rozwiń menu
Emisja akcji

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Udział w głosach
na Walnym Zgromadzeniu
Łukasz Ćwiek* 6.500.000 65,00% 9.750.000 65,00%
Jarosław Ćwiek 3.500.000 35,00% 5.250.000 35,00%
SUMA 10.000.000 100,00% 15.000.000 100,00%

*bezpośrednio i pośrednio poprzez CDA Spółka Akcyjna

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego - aktualizacja prezentowanej struktury akcjonariatu z wyszczególnieniem akcji znajdujących się w wolnym obrocie